Kazalo 
Zapisnik
PDF 284kWORD 85k
Torek, 11. september 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava s predsednikom grške vlade Aleksisom Ciprasom o prihodnosti Evrope (razprava)
 3.Slavnostna seja - Libanon
 4.Nadaljevanje seje
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Čas glasovanja
  6.1.Enakovrednost poljskih pregledov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala podjetja * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Izvedbeni sklep o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi ciklopropilfentanil in metoksiacetilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2018: uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Specifični ukrepi za Grčijo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.10.Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Evropska solidarnostna enota ***I (glasovanje)
  6.12.Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (glasovanje)
  6.13.Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 * (glasovanje)
  6.14.Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (glasovanje)
  6.15.Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (glasovanje)
  6.16.Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Razmere na Madžarskem (razprava)
 12.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (razprava)
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 14.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)
 15.Avtonomni orožni sistemi (razprava)
 16.Stanje odnosov med EU in ZDA (razprava)
 17.Sporočilo predsedstva
 18.Izredne razmere v Libiji in Sredozemlju (razprava)
 19.Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (razprava)
 20.Stanje odnosov med EU in Kitajsko (razprava)
 21.Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje ***I (razprava)
 22.Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ***I (razprava)
 23.Predložitev dokumentov
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.08.


2. Razprava s predsednikom grške vlade Aleksisom Ciprasom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom grške vlade Aleksisom Ciprasom o prihodnosti Evrope (2018/2730(RSP))

Predsednik je podal kratko izjavo kot uvod v razpravo.

Govoril je Alexis Tsipras (predsednik grške vlade).

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Notis Marias v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Laura Agea v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine (prvi del) ENF, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka.

Govoril je Alexis Tsipras.

Po postopku "catch the eye" so govorili Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Alexis Tsipras.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

(Seja se je prekinila ob 11.42 zaradi pričetka slavnostne seje.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


3. Slavnostna seja - Libanon

Parlament se je od 12.07 do 12.32 sestal na slavnostni seji zaradi govora predsednika Libanonske republike Michela Aouna.

(Seja je bila za trenutek prekinjena v pričakovanju časa za glasovanje).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.34.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Romeu Franzu z začetkom veljavnosti 3. julija 2018 in Christophu Hansnu z začetkom veljavnosti 2. septembra 2018.

°
° ° °

Govorili so Notis Marias, Olaf Stuger in Udo Voigt.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Enakovrednost poljskih pregledov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0318)


6.2. Skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala podjetja * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0319)


6.3. Izvedbeni sklep o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi ciklopropilfentanil in metoksiacetilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamid (ciklopropilfentanil) in 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid (metoksiacetilfentanil) [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0320)


6.4. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0321)


6.5. Predlog spremembe proračuna št. 4/2018: uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0322)


6.6. Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem [2017/2225(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0323)


6.7. Specifični ukrepi za Grčijo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju specifičnih ukrepov za Grčijo v skladu z Uredbo (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0324)


6.8. Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o možnostih za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev [2017/2277(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0325)


6.9. Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o odnosih med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev [2017/2253(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Brian Hayes (A8-0263/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0326)


6.10. Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o spodbujanju rasti in kohezije v obmejnih regijah EU [2018/2054(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0327)


6.11. Evropska solidarnostna enota ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM, SKUPNA IZJAVA in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0328)

Govori

Isabella Adinolfi je v imenu skupine EFDD pred glasovanjem o začasnem sporazumu zahtevala, da se v skladu s členom 59(3) Poslovnika o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (159 glasov za, 476 glasov proti, 49 vzdržanih glasov).


6.12. Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM, SKUPNA IZJAVA in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0329)


6.13. Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2019–2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0330)

Govori

Rebecca Harms je po glasovanju zaradi njegovega izida zahtevala, da se njeno ime umakne s poročila.


6.14. Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (glasovanje)

Poročilo o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima [2018/2055(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec Pina Picierno (A8-0265/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0331)


6.15. Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (glasovanje)

Poročilo o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi [2018/2028(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec Jill Evans (A8-0228/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0332)


6.16. Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (glasovanje)

Poročilo o preglednem in odgovornem upravljanju naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi [2018/2003(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0333)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák in Krisztina Morvai

Poročilo: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer in Jiří Pospíšil

Poročilo: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Poročilo: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas in Notis Marias

Poročilo: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld in Momchil Nekov

Poročilo: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Ivana Maletić in Miguel Viegas

Poročilo: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias in Momchil Nekov

Poročilo: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.54.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.10.


10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Razmere na Madžarskem (razprava)

Poročilo o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije [2017/2131(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini poročevalec je predstavil poročilo.

Govorile so Ingeborg Gräßle (pripravljavka mnenja odbora CONT), Petra Kammerevert (pripravljavka mnenja odbora CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (pripravljavka mnenja odbora AFCO) in Maria Noichl (pripravljavka mnenja odbora FEMM).

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govoril je Viktor Orbán (predsednik madžarske vlade).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine (prvi del) EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine (prvi del) ENF, Krisztina Morvai samostojni poslanec samostojna poslanka, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver o govoru Romea Franza,Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver in Lívia Járóka o govoru Jamesa Carverja (predsednik je podal pojasnila).

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini in Maria Grapini.

Govorili so Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler in Judith Sargentini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 12.9.2018.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik


12. Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Catherine Stihler (pripravljavka mnenja odbora IMCO).

Govorila je Mariya Gabriel (članica Komisije).

Govorili so Zdzisław Krasnodębski (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Marc Joulaud (pripravljavec mnenja odbora CULT), Michał Boni (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Luis de Grandes Pascual v imenu skupine (prvi del) PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine (prvi del) S&D, in Sajjad Karim v imenu skupine (prvi del) ECR.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken in Evelyn Regner.

Govorila sta Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) in Axel Voss.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 12.9.2018.


13. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P8_TA(2017)0411(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 10 zapisnika z dne 10.9.2018).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


14. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)

Predsednik je sporočil, da od ustreznega števila poslancev ali od ene ali več političnih skupin, ki dosegajo vsaj spodnji prag, ni dobil zahteve po glasovanju o posvetovanju odbora INTA z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, da bi predložil mnenje o delovanju notranjih svetovalnih skupin, kot je bilo najavljeno v zapisniku v ponedeljek, 10. septembra 2018 (točka 9 zapisnika z dne 10.9.2018).

V skladu s členom 137(2) Poslovnika se ta zahteva zato šteje kot sprejeta.


15. Avtonomni orožni sistemi (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Avtonomni orožni sistemi (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine (prvi del) PPE, Ana Gomes v imenu skupine (prvi del) S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine (prvi del) ECR, Norica Nicolai v imenu skupine (prvi del) ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Sabine Lösing v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine (prvi del) EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund in Neena Gill.

Govorila je Federica Mogherini.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock v imenu skupine ECR o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 12.9.2018.


16. Stanje odnosov med EU in ZDA (razprava)

Poročilo o stanju odnosov med EU in ZDA [2017/2271(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je Bernd Lange (pripravljavec mnenja odbora INTA).

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine (prvi del) PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Reinhard Bütikofer v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine (prvi del) ENF, James Carver samostojni poslanec samostojna poslanka, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa in Lampros Fountoulis.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednik

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly in Paulo Rangel.

Govorila sta Federica Mogherini in Elmar Brok.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 12.9.2018.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


17. Sporočilo predsedstva

Predsednik je v skladu s členom 166 Poslovnika sklenil izreči kazni poslancem Georgesu Bachu, Guillaumu Balasu, Joséju Bovéju, Edouardu Martinu, Claudu Rolinu, Marii Arena in Isabelle Thomas, ker so 3. julija 2018 (točka 2 in točka 4 zapisnika z dne 3.7.2018) zelo motili delo Parlamenta in tako kršili načela člena 11 Poslovnika. Njihovo obnašanje je povzročilo nezanemarljivo dolgo prekinitev seje Parlamenta.

Poslanci Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena in Isabelle Thomas bodo kaznovani v prvi vrsti z izgubo pravice do izplačila dnevnic za obdobje petih dni ter ne glede na pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju z začasno izključitvijo iz vseh parlamentarnih dejavnosti in organov za pet zaporednih dni, ko zaseda Parlament ali kateri koli organ, odbor ali delegacija, z začetkom veljavnosti 11. septembra 2018.

Kršitev reda Edouarda Martina je bila ocenjena kot hujša od kršitve drugih zadevnih poslancev, zato je kaznovan v prvi vrsti z izgubo pravice do dnevnice za obdobje osmih dni ter ne glede na pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju z začasno izključitvijo iz vseh parlamentarnih dejavnosti in organov za osem zaporednih dni, ko zaseda Parlament ali kateri koli organ, odbor ali delegacija, z začetkom veljavnosti 11. septembra 2018.

Poslanci so bili obveščeni o sklepu in lahko v skladu s členom 167 Poslovnika Parlamenta zoper njega pri predsedstvu sprožijo pritožbeni postopek.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas in Edouard Martin so že sprožili pritožbeni postopek, zato se njihova kazen ne izvršuje do odločitve predsedstva.


18. Izredne razmere v Libiji in Sredozemlju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izredne razmere v Libiji in Sredozemlju (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Jaromír Štětina v imenu skupine (prvi del) PPE, Elena Valenciano v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Javier Nart v imenu skupine (prvi del) ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Nathan Gill v imenu skupine (prvi del) EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine (prvi del) ENF, in Eleftherios Synadinos samostojni poslanec samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednik

Govorili so Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein in Alfred Sant.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


19. Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine (prvi del) PPE, Elena Valenciano v imenu skupine (prvi del) S&D, Bas Belder v imenu skupine (prvi del) ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine (prvi del) ALDE, Margrete Auken v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Martina Anderson v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, in Neoklis Sylikiotis.

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 13.9.2018.


20. Stanje odnosov med EU in Kitajsko (razprava)

Poročilo o stanju odnosov med EU in Kitajsko [2017/2274(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder poročevalec je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

Govoril je Iuliu Winkler (pripravljavec mnenja odbora INTA).

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Stefan Eck (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Julia Pitera v imenu skupine (prvi del) PPE, Jo Leinen v imenu skupine (prvi del) S&D, Mirosław Piotrowski v imenu skupine (prvi del) ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine (prvi del) ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine (prvi del) ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam in Laima Liucija Andrikienė.

Govorila sta Federica Mogherini in Bas Belder.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 12.9.2018.


21. Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Mady Delvaux in Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux in Juan Fernando López Aguilar sta predstavila poročilo.

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Emil Radev v imenu skupine (prvi del) PPE, Maria Grapini v imenu skupine (prvi del) S&D, Sander Loones v imenu skupine (prvi del) ECR, Petr Ježek v imenu skupine (prvi del) ALDE, Eva Joly v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine (prvi del) EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill in Tomáš Zdechovský.

Govorili so Pierre Moscovici, Mady Delvaux in Juan Fernando López Aguilar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 12.9.2018.


22. Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Eva Joly (pripravljavka mnenja odbora ECON), Monika Hohlmeier v imenu skupine (prvi del) PPE, Ana Gomes v imenu skupine (prvi del) S&D, Petr Ježek v imenu skupine (prvi del) ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici in Emilian Pavel.

Govorila sta Julian King (član Komisije) in Ignazio Corrao.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 12.9.2018.


23. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2017 - Evropska komisija (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2017 - Evropski parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski svet in Svet (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Sodišče (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Računsko sodišče (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2017 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017– Odbor regij (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču - Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za okolje (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za zdravila (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za pomorsko varnost (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske unije – proračunsko leto 2017 – Evropska železniška agencija (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – proračunsko leto 2017 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija za evropski GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski bančni organ (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON, EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski azilni podporni urad (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje – Varnost zračne plovbe (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje – Aeronavtika in okolje (Čisto nebo) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Pobuda za inovativna zdravila (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Posebna poročila Računskega sodišča o razrešnici Komisiji za leto 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 626.050/OJME).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov