Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 12., Szerda - Strasbourg

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Florent Marcellesi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Piernicola Pedicini, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0378/2018).

II.   Mianmar, nevezetesen Va Lon és Kjaw Szo O újságírók ügye (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik és Branislav Škripek,az ECR képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0382/2018).

III.   Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská és Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében, sur leKambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0377/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat