Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 12., Szerda - Strasbourg

3. Az Unió helyzete (vita)
CRE

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Jean-Claude Juncker beszédét követően az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Kazimierz Michał Ujazdowski, független.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira és Konstantinos Papadakis.

Felszólal: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann és Manfred Weber.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 12.20-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat