Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

3. Sąjungos padėtis (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pareiškimas: Sąjungos padėtis (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Pirmininkas po Jean-Claude Juncker kalbos padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Kazimierz Michał Ujazdowski.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria João Rodrigues), Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann ir Manfred Weber.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.20 val. iki balsuoti skirto laiko.)

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika