Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 septembrie 2018 - Strasbourg

3. Starea Uniunii (dezbatere)
CRE

Declarația Președintelui Comisiei: Starea Uniunii (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Președintele a făcut o scurtă declarație după discursul lui Jean-Claude Juncker.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului).

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira și Konstantinos Papadakis.

Au intervenit: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann și Manfred Weber.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.20 în așteptarea votării.)

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate