Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. september 2018 - Strasbourg

5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)(heakskiitmine)
CRE

President andis teada, et ta oli saanud fraktsioonidelt EFDD ja ENF hääletustaotluse LIBE-komisjoni otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016), teatavaks tehtud esmaspäeva, 10. septembri 2018. aasta protokollis (10.9.2018 protokollipunkt 8).
Hääletus toimub kodukorra artikli 69c lõike 2 kohaselt samal päeval.

President andis teada, et ta ei olnud saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või ühelt või mitmelt fraktsioonilt taotlusi institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise muude otsuste kohta, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 10. septembri 2018. aasta protokollis (10.9.2018 protokollipunkt 8).

Komisjonid JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON ja IMCO said seega pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist läbirääkimisi alustada.

°
° ° °

Sõna võtsid Edouard Martin eelmisel päeval teada antud karistuste kohta (11.9.2018 protokollipunkt 17) (president täpsustas) ning Dobromir Sośnierz ja Karol Karski mõningate parlamendiliikmete poolt Ungari olukorda käsitleva arutelu ajal tehtud avalduste kohta (11.9.2018 protokollipunkt 11).

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika