Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 12., Szerda - Strasbourg

5. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
CRE

Az elnök bejelenti, hogy részenkénti szavazásra irányuló kérelmet kapott az EFDD és az ENF képviselőcsoporttól a LIBE bizottság azon határozatával kapcsolatban, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (Koszovó) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Előadó: Tanja Fajon (A8-0261/2016), bejelentve a 2018. szeptember 10-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.9.10-i jegyzőkönyv, 8. pont).
A szavazásra holnap kerül sor, az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. szeptember 10-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.9.10-i jegyzőkönyv, 8. pont) bejelentett, intézményközi tárgyalások indításáról szóló többi határozat kapcsán nem érkezett legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport részéről kérelem.

A JURI, az ITRE, a TRAN, az EMPL, a LIBE, az ECON és az IMCO bizottság az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében előírt határidő leteltével így megkezdhette a tárgyalásokat.

°
° ° °

Felszólal: Edouard Martin, a tegnap bejelentett szankciókról (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 17. pont ) (az elnök pontosít), és Dobromir Sośnierz és Karol Karski A magyarországi helyzet című vita során egyes képviselők által mondott beszédekkel kapcsolatban (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat