Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2752(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0308/2018

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0341

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018 - Strasbourg

6.8. Autonomiset asejärjestelmät (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ja B8-0362/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0308/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ja B8-0362/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0341)

(Päätöslauselmaesitys B8-0359/2018 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö