Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0308/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

6.8. Autonoma vapensystem (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 och B8-0362/2018

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0308/2018

(ersätter B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 och B8-0362/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, för PPE-gruppen;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0341)

(Resolutionsförslag B8-0359/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy