Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 septembrie 2018 - Strasbourg

7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin și Dobromir Sośnierz

Raport Mady Delvaux și Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt și Monica Macovei

Raport Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt și Monica Macovei

Raport Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza și Miapetra Kumpula-Natri

Propunere comună de rezoluție: Sistemele de arme autonome (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier și Jonathan Arnott

Raport Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews și Adam Szejnfeld

Raport Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor și Thomas Mann.

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate