Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin och Dobromir Sośnierz

Betänkande Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt och Monica Macovei

Betänkande Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt och Monica Macovei

Betänkande Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza och Miapetra Kumpula-Natri

Gemensamt förslag till resolution: Autonoma vapensystem (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier och Jonathan Arnott

Betänkande Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews och Adam Szejnfeld

Betänkande Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor och Thomas Mann.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy