Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 12., Szerda - Strasbourg

11. A nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami szociális ellátórendszerek megerősítése (vita időszerű kérdésekről)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami szociális ellátórendszerek megerősítése (2018/2843(RSP))

Felszólal: João Pimenta Lopes bevezeti a GUE/NGL képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja) és Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová és Michael Detjen.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer és Péter Niedermüller.

Felszólal: Günther Oettinger és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat