Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 12. september 2018 - Strasbourg

11. Prihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov socialne varnosti (tematska razprava)
CRE

Prihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov socialne varnosti (2018/2843(RSP))

Govoril je João Pimenta Lopes za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina GUE/NGL.

Govorila sta Günther Oettinger (član Komisije) in Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu).

Govorili so Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Tim Aker v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová in Michael Detjen.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer in Péter Niedermüller.

Govorila sta Günther Oettinger in Karoline Edtstadler.

Razprava se je zaključila.

Zadnja posodobitev: 12. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov