Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург

12. Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година (разискване)
CRE

Изявление на Съвета: Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Daniele Viotti (докладчик), Paul Rübig (докладчик) и Jean Arthuis (председател на комисията BUDG).

Изказа се Hartwig Löger.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност