Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

12. Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av rådet: Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniele Viotti (föredragande), Paul Rübig (föredragande) och Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG).

Talare: Hartwig Löger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy