Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0313/2017

Внесени текстове :

A8-0313/2017

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0348

Протокол
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург

13. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Birgit Sippel, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis и Carlos Coelho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias и Kostas Chrysogonos.

Изказаха се: Věra Jourová и Cornelia Ernst.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност