Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0002(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0313/2017

Esitatud tekstid :

A8-0313/2017

Arutelud :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0348

Protokoll
Kolmapäev, 12. september 2018 - Strasbourg

13. Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis ja Carlos Coelho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Cornelia Ernst.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.5.

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika