Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0313/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0313/2017

Keskustelut :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0348

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018 - Strasbourg

13. Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis ja Carlos Coelho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Kostas Chrysogonos.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Cornelia Ernst.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.5.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö