Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0002(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0313/2017

Teksty złożone :

A8-0313/2017

Debaty :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0348

Protokół
Środa, 12 września 2018 r. - Strasburg

13. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE. [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrały: Věra Jourová i Cornelia Ernst.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 13.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności