Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2017

Ingivna texter :

A8-0313/2017

Debatter :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0348

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

13. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Birgit Sippel för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis och Carlos Coelho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias och Kostas Chrysogonos.

Talare: Věra Jourová och Cornelia Ernst.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy