Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2035(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0262/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0352

Zápis
Středa, 12. září 2018 - Štrasburk

14. Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství – Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (rozprava)
CRE

Zpráva o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství [2018/2035(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000063/2018), kterou pokládají Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Radě: Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (B8-0036/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000064/2018), kterou pokládají Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker uvedl zprávu.

Lukas Mandl rozvinul otázky.

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: John Flack (zpravodaj výboru PECH), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström a Christophe Hansen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi a Simona Bonafè.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos a Soledad Cabezón Ruiz.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Karoline Edtstadler.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI o uplatňování balíčku opatření v oblasti oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 a bod 10.11 zápisu ze dne 13.9.2018.

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí