Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2035(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0262/2018

Forhandlinger :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0352

Protokol
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg

14. En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi - Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi [2018/2035(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000063/2018) af Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI til Rådet: Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (B8-0036/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000064/2018) af Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI til Kommissionen: Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker forelagde betænkningen.

Lukas Mandl begrundede forespørgslerne.

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: John Flack (ordfører for udtalelse fra PECH), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström og Christophe Hansen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi og Simona Bonafè.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos og Soledad Cabezón Ruiz.

Talere: Jyrki Katainen og Karoline Edtstadler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin for ENVI, om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 og punkt 10.11 i protokollen af 13.9.2018.

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik