Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2035(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0262/2018

Keskustelut :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0352

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018 - Strasbourg

14. Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa – Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (keskustelu)
CRE

Mietintö Euroopan unionin strategiasta muoveista kiertotaloudessa [2018/2035(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000063/2018) – Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (B8-0036/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000064/2018) – Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker esitteli mietinnön.

Lukas Mandl esitteli kysymykset.

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: John Flack (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström ja Christophe Hansen.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi ja Simona Bonafè.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos ja Soledad Cabezón Ruiz.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Karoline Edtstadler.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 10.10 ja istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.11.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö