Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2035(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0262/2018

Rasprave :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0352

Zapisnik
Srijeda, 12. rujna 2018. - Strasbourg

14. Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu - Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (rasprava)
CRE

Izvješće o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu [2018/2035(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000063/2018) koje su Vijeću u ime Odbora ENVI postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin: Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (B8-0036/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000064/2018) koje su Komisiji u ime Odbora ENVI postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin: Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker predstavio je izvješće

Lukas Mandl obrazložio je pitanja.

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: John Flack (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Karl-Heinz Florenz u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Affronte u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström i Christophe Hansen.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi i Simona Bonafè.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos i Soledad Cabezón Ruiz.

Govorili su: Jyrki Katainen i Karoline Edtstadler.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin u ime Odbora ENVI, o provedbi paketa za kružno gospodarstvo: mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.10 i točka 10.11 zapisnika od 13.9.2018..

Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti