Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2035(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0262/2018

Viták :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0352

Jegyzőkönyv
2018. szeptember 12., Szerda - Strasbourg

14. A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia - A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (vita)
CRE

Jelentés a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról [2018/2035(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000063/2018), felteszi: Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (B8-0036/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000064/2018), felteszi: Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében a Bizottsághoz: A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker előterjeszti a jelentést.

Lukas Mandl kifejti a kérdéseket.

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: John Flack (a PECH bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström és Christophe Hansen.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi és Simona Bonafè.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos és Soledad Cabezón Ruiz.

Felszólal: Jyrki Katainen és Karoline Edtstadler.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

  • —Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin az ENVI bizottság nevében, a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 10.10. pont és 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat