Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2035(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0262/2018

Debatai :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0352

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

14. Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija. Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos [2018/2035(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000063/2018), kurį pateikė Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Tarybai: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (B8-0036/2018).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000064/2018), kurį pateikė Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (B8-0037/2018).

Mark Demesmaeker pristatė pranešimą.

Lukas Mandl pateikė klausimus.

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: John Flack (PECH komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström ir Christophe Hansen.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi ir Simona Bonafè.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos ir Soledad Cabezón Ruiz.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Karoline Edtstadler.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto varduŽiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.10 punktas ir 2018 09 13 protokolo 10.11 punktas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika