Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2035(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0262/2018

Debates :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0352

Protokols
Trešdiena, 2018. gada 12. septembris - Strasbūra

14. Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā - Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (debates)
CRE

Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā [2018/2035(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000063/2018) un kuru uzdeva Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Padomei: Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (B8-0036/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000064/2018) un kuru uzdeva Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (B8-0037/2018).

Mark Demesmaeker iepazīstināja ar ziņojumu.

Lukas Mandl izvērsa jautājumus.

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās John Flack (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström un Christophe Hansen.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi un Simona Bonafè.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos un Soledad Cabezón Ruiz.

Uzstājās Jyrki Katainen un Karoline Edtstadler.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā - par aprites ekonomikas paketes īstenošanu: iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.10. punkts un 13.9.2018. protokola 10.11. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika