Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2035(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0262/2018

Debaty :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0352

Protokół
Środa, 12 września 2018 r. - Strasburg

14. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym - Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym [2018/2035(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000063/2018), które skierowali Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI do Rady: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0036/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000064/2018), które skierowali Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI do Komisji: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker przedstawił swoje sprawozdanie.

Lukas Mandl rozwinął pytania.

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: John Flack (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström i Christophe Hansen.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi i Simona Bonafè.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos i Soledad Cabezón Ruiz.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Karoline Edtstadler.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin w imieniu komisji ENVI, w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 i pkt 10.11 protokołu z dnia 13.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności