Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2035(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0262/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0352

Zápisnica
Streda, 12. septembra 2018 - Štrasburg

14. Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve - Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (rozprava)
CRE

Správa o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve [2018/2035(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000063/2018), ktorú položili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin v mene výboru ENVI pre Radu: Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (B8-0036/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000064/2018), ktorú položili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin v mene výboru ENVI pre Komisiu: Možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker uviedol správu

Lukas Mandl rozvinul otázky.

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: John Flack (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström a Christophe Hansen.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi a Simona Bonafè.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos a Soledad Cabezón Ruiz.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Karoline Edtstadler.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin v mene výboru ENVI o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 a bod 10.11 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia