Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2254(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0257/2018

Внесени текстове :

A8-0257/2018

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 16
CRE 12/09/2018 - 16

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0354

Протокол
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург

16. Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) [2017/2254(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Lieve Wierinck (докладчик по становището на комисията ITRE), Matt Carthy (докладчик по становището на комисията AGRI), Renate Sommer, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz и Alojz Peterle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се: Gilles Pargneaux и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos и Notis Marias.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Karin Kadenbach.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност