Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2254(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0257/2018

Ingivna texter :

A8-0257/2018

Debatter :

PV 12/09/2018 - 16
CRE 12/09/2018 - 16

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0354

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

16. En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (debatt)
CRE

Betänkande om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens [2017/2254(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach redogjorde för betänkandet.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Lieve Wierinck (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Matt Carthy (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Renate Sommer för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz och Alojz Peterle.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Gilles Pargneaux och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos och Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Karin Kadenbach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy