Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0086(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0054/2018

Ingivna texter :

A8-0054/2018

Debatter :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0349

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

17. Gemensam digital ingång ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida och Bendt Bendtsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Marlene Mizzi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy