Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2257(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0241/2018

Внесени текстове :

A8-0241/2018

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 18
CRE 12/09/2018 - 18

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0355

Протокол
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург

18. Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС [2017/2257(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Damiano Zoffoli (докладчик по становището на комисията ENVI), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Петър Курумбашев, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák и Maria Grapini.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Violeta Bulc и István Ujhelyi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност