Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2257(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0241/2018

Indgivne tekster :

A8-0241/2018

Forhandlinger :

PV 12/09/2018 - 18
CRE 12/09/2018 - 18

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0355

Protokol
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg

18. Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om "Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU" [2017/2257(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Damiano Zoffoli (ordfører for udtalelse fra ENVI), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák og Maria Grapini.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Violeta Bulc og István Ujhelyi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 13.9.2018.

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik