Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2257(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0241/2018

Teksty złożone :

A8-0241/2018

Debaty :

PV 12/09/2018 - 18
CRE 12/09/2018 - 18

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0355

Protokół
Środa, 12 września 2018 r. - Strasburg

18. Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie Europy w ruchu – programu działań dotyczący przyszłości mobilności w UE [2017/2257(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Damiano Zoffoli (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Violeta Bulc i István Ujhelyi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 13.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności