Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2257(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0241/2018

Predkladané texty :

A8-0241/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 18
CRE 12/09/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0355

Zápisnica
Streda, 12. septembra 2018 - Štrasburg

18. Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (rozprava)
CRE

Správa o Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ [2017/2257(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Damiano Zoffoli (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Violeta Bulc a István Ujhelyi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia