Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2257(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0241/2018

Ingivna texter :

A8-0241/2018

Debatter :

PV 12/09/2018 - 18
CRE 12/09/2018 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0355

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

18. Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU [2017/2257(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Damiano Zoffoli (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc och István Ujhelyi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy