Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-10/C/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου