Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. septembra 2018 - Štrasburg

19. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 19/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 20/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 21/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-10/C/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2018 – Výbor regiónov (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia