Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg

20. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 17/2018 en DEC 18/2018 van de Europese Commissie - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen 1-INF/2018 en 2-INF/2018 - Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijdingen DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 en DEC 18/2018 - Afdeling III - Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid