Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

20. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 17/2018 och DEC 18/2018 - avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna 1-INF/2018 och 2-INF/2018 - domstolen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 och DEC 18/2018 - avsnitt III - kommissionen.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy