Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състоянието на Съюза (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 6.Време за гласуване
  6.1.Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за управление на въздушното движение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (гласуване)
  6.5.Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него ***I (гласуване)
  6.6.Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I (гласуване)
  6.7.Положението в Унгария (гласуване)
  6.8.Автономни оръжейни системи (гласуване)
  6.9.Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)
  6.10.Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за социална сигурност (разискване по актуални въпроси)
 12.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година (разискване)
 13.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I (разискване)
 14.Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (разискване)
 15.Състав на политическите групи
 16.Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (разискване)
 17.Единен цифров портал ***I (разискване)
 18.Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (разискване)
 19.Внесени документи
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (197 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (1073 kb) 
 
Протокол (84 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (37 kb) Поименни гласувания (83 kb) 
 
Протокол (324 kb) Списък на присъствалите (80 kb) Резултати от различните гласувания (625 kb) Поименни гласувания (1296 kb) 
Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност