Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 12. september 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Euroopa Liidu olukord (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)(heakskiitmine)
 6.Hääletused
  
6.1.Liidu turule lastava ühekordselt destilleeritud shochu nimikogused ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.2.USA ja ELi vahelise koostöömemorandumi muudatus (lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutuselevõtmine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.3.Lennutranspordileping Kanada ja ELi vahel (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.4.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)
  
6.5.Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll ***I (hääletus)
  
6.6.Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil ***I (hääletus)
  
6.7.Olukord Ungaris (hääletus)
  
6.8.Autonoomsed relvasüsteemid (hääletus)
  
6.9.ELi ja USA suhete seis (hääletus)
  
6.10.ELi ja Hiina suhete seis (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Pensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine (temaatiline arutelu)
 12.Nõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019 (arutelu)
 13.Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I (arutelu)
 14.Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses - Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis
 16.Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (arutelu)
 17.Ühtne digivärav ***I (arutelu)
 18.Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (174 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1073 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (36 kb) Nimelise hääletuse tulemused (81 kb) 
 
Protokoll (287 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletustulemused (592 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1139 kb) 
Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika