Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Unionin tila (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 6.Äänestykset
  6.1.Kertatislatun shochun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Yhdysvaltojen ja EU:n välisen yhteistyöpöytäkirjan (ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käyttöönotto) muutos *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.Kanadan ja EU:n välinen lentoliikennesopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  6.5.Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta ***I (äänestys)
  6.6.Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin ***I (äänestys)
  6.7.Unkarin tilanne (äänestys)
  6.8.Autonomiset asejärjestelmät (äänestys)
  6.9.EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tila (äänestys)
  6.10.EU:n ja Kiinan suhteiden tila (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Eläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen (ajankohtainen keskustelu)
 12.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2019 (keskustelu)
 13.Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (keskustelu)
 14.Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa – Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 16.Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (keskustelu)
 17.Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I (keskustelu)
 18.Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1073 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (36 kb) Nimenhuutoäänestykset (82 kb) 
 
Pöytäkirja (292 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (583 kb) Nimenhuutoäänestykset (1224 kb) 
Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö