Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 12., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Az Unió helyzete (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
 6.Szavazások órája
  6.1.Az egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.2.Az USA–EU együttműködési megállapodás módosítása (légiforgalmi szolgáltatási rendszerek bevezetése) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.3.Légiközlekedési megállapodás Kanada és az EU között (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.4.A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)
  6.5.Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése ***I (szavazás)
  6.6.A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés ***I (szavazás)
  6.7.A magyarországi helyzet (szavazás)
  6.8.Autonóm fegyverrendszerek (szavazás)
  6.9.Az EU–USA kapcsolatok állása (szavazás)
  6.10.Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami szociális ellátórendszerek megerősítése (vita időszerű kérdésekről)
 12.A Tanács ismertetője a 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról (vita)
 13.Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása ***I (vita)
 14.A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia - A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (vita)
 15.A képviselőcsoportok tagjai
 16.Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv (vita)
 17.Egységes digitális kapu ***I (vita)
 18.Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője (vita)
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (180 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás (1073 kb) 
 
Jegyzőkönyv (79 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (36 kb) Név szerinti szavazás (82 kb) 
 
Jegyzőkönyv (299 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredményei (607 kb) Név szerinti szavazás (1231 kb) 
Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat