Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu" ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Emenda għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea (mobilizzazzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-UE (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)
  
6.5.Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
6.6.Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali ***I (votazzjoni)
  
6.7.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (votazzjoni)
  
6.8.Sistemi ta' armi awtonomi (votazzjoni)
  
6.9.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (votazzjoni)
  
6.10.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Il-futur tal-pensjonijiet: il-ġlieda kontra l-privatizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistemi ta' sigurtà soċjali universali u pubbliċi (dibattitu topiku)
 12.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2019 (dibattitu)
 13.Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data ***I (dibattitu)
 14.Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari - Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 16.Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (dibattitu)
 17.Portal Diġitali Uniku ***I (dibattitu)
 18.Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (dibattitu)
 19.Dokumenti mressqa
 20.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (178 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1073 kb) 
 
Minuti (80 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (38 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (82 kb) 
 
Minuti (303 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (617 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1230 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza