Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 12. septembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Stav Únie (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 6.Hlasovanie
  6.1.Menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú na trh Únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Zmena č. 1 memoranda o spolupráci medzi USA a EÚ (zavádzanie systémov riadenia letovej prevádzky) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a EÚ (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)
  6.5.Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu ***I (hlasovanie)
  6.6.Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva ***I (hlasovanie)
  6.7.Situácia v Maďarsku (hlasovanie)
  6.8.Autonómne zbraňové systémy (hlasovanie)
  6.9.Stav vzťahov medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  6.10.Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Budúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných univerzálnych systémov sociálneho zabezpečenia (tematická rozprava)
 12.Prezentácia Rady týkajúca sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 13.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I (rozprava)
 14.Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve - Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín
 16.Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (rozprava)
 17.Jednotná digitálna brána ***I (rozprava)
 18.Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (rozprava)
 19.Predloženie dokumentov
 20.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (175 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (1073 kb) 
 
Zápisnica (81 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (36 kb) Hlasovania podľa mien (82 kb) 
 
Zápisnica (296 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (593 kb) Hlasovania podľa mien (1226 kb) 
Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia