Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Tillståndet i unionen (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 6.Omröstning
  
6.1.Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)
  
6.5.Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (omröstning)
  
6.6.Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I (omröstning)
  
6.7.Situationen i Ungern (omröstning)
  
6.8.Autonoma vapensystem (omröstning)
  
6.9.Läget i förbindelserna mellan EU och USA (omröstning)
  
6.10.Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet (debatt om en aktuell fråga)
 12.Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019 (debatt)
 13.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (debatt)
 14.En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi - Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning
 16.En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (debatt)
 17.Gemensam digital ingång ***I (debatt)
 18.Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (debatt)
 19.Inkomna dokument
 20.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (178 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1073 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (35 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (81 kb) 
 
Protokoll (293 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (599 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1224 kb) 
Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy