Seznam 
Zápis
PDF 293kWORD 80k
Středa, 12. září 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Stav Unie (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 6.Hlasování
  
6.1.Jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú na trh Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Změna memoranda o spolupráci mezi USA a EU (zavedení systémů uspořádání letového provozu) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a EU (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)
  
6.5.Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící ***I (hlasování)
  
6.6.Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I (hlasování)
  
6.7.Situace v Maďarsku (hlasování)
  
6.8.Autonomní zbraňové systémy (hlasování)
  
6.9.Stav vztahů mezi EU a USA (hlasování)
  
6.10.Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Budoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů sociálního zabezpečení (rozprava na aktuální téma)
 12.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 13.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů ***I (rozprava)
 14.Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství – Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (rozprava)
 15.Členství v politických skupinách
 16.Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (rozprava)
 17.Jednotná digitální brána ***I (rozprava)
 18.Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (rozprava)
 19.Předložení dokumentů
 20.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Uganda, zatčení poslanců opozice (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR o Ugandě, zatčení poslanců opozice (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini o Ugandě, zatčení poslanců opozice (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Norbert Neuser za skupinu S&D o Ugandě, a zejména zatčení poslanců opozice (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o Ugandě, zatčení poslanců opozice (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Ugandě, zatčení poslanců opozice (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Ugandě, zatčení poslanců opozice (B8-0378/2018).

II.   Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o Myanmaru/Barmě, zejména případu novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik a Branislav Škripek za skupinu ECR o Myanmaru/Barmě, zejména případu novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D o Myanmaru/Barmě, zejména případu novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o Myanmaru/Barmě, zejména případu novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o Myanmaru/Barmě, zejména případu novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Myanmaru/Barmě, zejména případu novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Myanmaru/Barmě, zejména případu novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (B8-0382/2018).

III.   Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská a Ryszard Czarnecki, Monica Macovei za skupinu ECR o Kambodži, zejména případu Kemy Sokhy (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao o Kambodži, zejména případu Kemy Sokhy (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin za skupinu S&D o Kambodži, zejména případu Kemy Sokhy (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o Kambodži, zejména případu Kemy Sokhy (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Kambodži, zejména případu Kemy Sokhy (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Kambodži, zejména případu Kemy Sokhy (B8-0377/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Stav Unie (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Stav Unie (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Předseda učinil krátké prohlášení v návaznosti na projev, se kterým vystoupil Jean-Claude Juncker.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira a Konstantinos Papadakis.

Vystoupili: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann a Manfred Weber.

Rozprava skončila.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 12:20 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:31.


5. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)

Předseda oznámil, že mu skupiny EFDD a ENF postoupily žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru LIBE zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016), která bylo oznámeno v zápise z pondělí 10. září 2018 (bod 8 zápisu ze dne 10.9.2018).
Hlasování se v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu bude konat nadcházející den.

Předseda oznámil, že mu určitý počet poslanců nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty nepostoupili žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z pondělí 10. září 2018 (bod 8 zápisu ze dne 10.9.2018).

Výbory JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON a IMCO tak po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu mohl zahájit jednání.

°
° ° °

Vystoupili: Edouard Martin k sankcím, které byly oznámeny na včerejším zasedání (bod 17 zápisu ze dne 11.9.2018) (předseda poskytl upřesnění), a Dobromir Sośnierz a Karol Karski k výrokům, které někteří poslanci pronesli během rozpravy o situaci v Maďarsku (bod 11 zápisu ze dne 11.9.2018).


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


6.1. Jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú na trh Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0334)


6.2. Změna memoranda o spolupráci mezi USA a EU (zavedení systémů uspořádání letového provozu) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0335)

Parlament schválil změnu protokolu.


6.3. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a EU (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0336)

Parlament schválil změnu dohody.


6.4. Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0337)

Vystoupení

Před hlasováním: Axel Voss (zpravodaj)

Po hlasování: Axel Voss s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání (Parlament žádost schválil), a David Coburn.


6.5. Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0338)


6.6. Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0339)


6.7. Situace v Maďarsku (hlasování)

Zpráva o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena [2017/2131(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(konečné hlasování: většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 2/3 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonomní zbraňové systémy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 a B8-0362/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0308/2018

(nahrazující B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 a B8-0362/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas za skupinu PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody za skupinu S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0341)

(Návrh usnesení B8-0359/2018 se nebere v potaz.)


6.9. Stav vztahů mezi EU a USA (hlasování)

Zpráva o stavu vztahů mezi EU a USA [2017/2271(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem AFET)

přijat (P8_TA(2018)0342)

Vystoupení

Knut Fleckenstein předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3, který byl vzat v potaz.


6.10. Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (hlasování)

Zpráva o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou [2017/2274(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bas Belder (A8-0252/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0343)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin a Dobromir Sośnierz

zpráva Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt a Monica Macovei

zpráva Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt a Monica Macovei

zpráva Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza a Miapetra Kumpula-Natri

společný návrh usnesení: Autonomní zbraňové systémy (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier a Jonathan Arnott

zpráva Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews a Adam Szejnfeld

zpráva Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor a Thomas Mann.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:36.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Budoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů sociálního zabezpečení (rozprava na aktuální téma)

Budoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů sociálního zabezpečení (2018/2843(RSP))

Vystoupil João Pimenta Lopes, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina GUE/NGL.

Vystoupili: Günther Oettinger (člen Komise) a Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady).

Vystoupili: Heinz K. Becker za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Tim Aker za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová a Michael Detjen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer a Péter Niedermüller.

Vystoupili: Günther Oettinger a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


12. Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (rozprava)

Prohlášení Rady: Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Daniele Viotti (zpravodaj), Paul Rübig (zpravodaj) a Jean Arthuis (předseda výboru BUDG).

Vystoupil Hartwig Löger.

Rozprava skončila.


13. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Birgit Sippel za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis a Carlos Coelho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Kostas Chrysogonos.

Vystoupily: Věra Jourová a Cornelia Ernst.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 13.9.2018.


14. Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství – Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (rozprava)

Zpráva o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství [2018/2035(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000063/2018), kterou pokládají Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Radě: Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (B8-0036/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000064/2018), kterou pokládají Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker uvedl zprávu.

Lukas Mandl rozvinul otázky.

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: John Flack (zpravodaj výboru PECH), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström a Christophe Hansen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi a Simona Bonafè.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos a Soledad Cabezón Ruiz.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Karoline Edtstadler.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI o uplatňování balíčku opatření v oblasti oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 a bod 10.11 zápisu ze dne 13.9.2018.


15. Členství v politických skupinách

Skupina EFDD oznámila předsedovi Parlamentu, že Sophie Montelová již není její členkou s platností od 13. září 2018. Poslankyně zasedá mezi nezařazenými poslanci.


16. Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (rozprava)

Zpráva o Evropském akčním plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR) [2017/2254(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach uvedla zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Lieve Wierinck (zpravodajka výboru ITRE), Matt Carthy (zpravodaj výboru AGRI), Renate Sommer za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz a Alojz Peterle.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Gilles Pargneaux a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ricardo Serrão Santos a Notis Marias.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Karin Kadenbach.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 13.9.2018.


17. Jednotná digitální brána ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi uvedla zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida a Bendt Bendtsen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupily: Elżbieta Bieńkowska a Marlene Mizzi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 13.9.2018.


18. Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (rozprava)

Zpráva o Evropě v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU [2017/2257(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Damiano Zoffoli (zpravodaj výboru ENVI), Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Violeta Bulc a István Ujhelyi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 13.9.2018.


19. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 19/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 21/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-10/C/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2018 – Výbor regionů (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


20. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 17/2018 a DEC 18/2018 - Oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevyslovit námitku proti převodům prostředků 1-INF/2018 a 2-INF/2018 - Soudní dvůr.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 a DEC 18/2018 - Oddíl III - Komise.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 626.050/OJJE).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí