Indiċi 
Minuti
PDF 303kWORD 80k
L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu" ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Emenda għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea (mobilizzazzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-UE (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)
  
6.5.Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
6.6.Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali ***I (votazzjoni)
  
6.7.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (votazzjoni)
  
6.8.Sistemi ta' armi awtonomi (votazzjoni)
  
6.9.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (votazzjoni)
  
6.10.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Il-futur tal-pensjonijiet: il-ġlieda kontra l-privatizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistemi ta' sigurtà soċjali universali u pubbliċi (dibattitu topiku)
 12.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2019 (dibattitu)
 13.Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data ***I (dibattitu)
 14.Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari - Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 16.Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (dibattitu)
 17.Portal Diġitali Uniku ***I (dibattitu)
 18.Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (dibattitu)
 19.Dokumenti mressqa
 20.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Florent Marcellesi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Piernicola Pedicini dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Norbert Neuser, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Uganda, b'mod partikolari l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni, (B8-0378/2018).

II.   Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il- Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar il- Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar il- Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il- Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina u Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il- Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar il- Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il- Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo, (B8-0382/2018).

III.   Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská u Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez u Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha, (B8-0377/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: L-Istat tal-Unjoni (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira wara d-diskors ta' Jean-Claude Juncker.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, u Kazimierz Michał Ujazdowski Membru mhux affiljat.

Interventi ta': Jean-Claude Juncker u Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill).

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira u Konstantinos Papadakis.

Interventi ta': Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann u Manfred Weber.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 12.20.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

4. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.31.


5. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)

Il-President ħabbar li rċieva talba għal votazzjoni min-naħa tal-Gruppi EFDD u ENF dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat LIBE li tikkonċerna l-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapport dwar il-proposta ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016), imħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 10 ta' Settembru 2018 (punt 8 tal-Minuti ta' 10.9.2018).
Il-votazzjoni se ssir għada f'konformità mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ħabbar li ma rċeviex talba għal votazzjoni minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju fir-rigward tad-deċiżjonijiet l-oħra għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 10 ta' Settembru 2018 (punt 8 tal-Minuti ta' 10.9.2018).

Il-Kumitati JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON u IMCO għalhekk setgħu jidħlu fin-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

°
° ° °

Interventi ta': Edouard Martin, dwar is-sanzjonijiet imħabbra lbieraħ (punt 17 tal-Minuti ta' 11.9.2018) (il-President iċċara xi punti), u Dobromir Sośnierz u Karol Karski dwar l-affermazzjonijiet ta' ċerti Membri matul id-dibattitu dwar "Is-sitwazzjoni fl-Ungerija" (punt 11 tal-Minuti ta' 11.9.2018).


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


6.1. Kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu" ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 110/2008 f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu", li jsir fil-Ġappun b'lampik tat-tip "pot still" u li jiġi bbottiljat f'dan il-pajjiż [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0334)


6.2. Emenda għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea (mobilizzazzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Emenda 1 għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni NAT-I-9406 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0335)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


6.3. Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-UE (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0336)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-modifika tal-ftehim.


6.4. Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0337)

Interventi

Qabel il-votazzjoni: Axel Voss (rapporteur)

Wara l-votazzjoni: Axel Voss biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lura lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura (il-Parlament approva t-talba), u David Coburn.


6.5. Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-flus deħlin jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Mady Delvaux u Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0338)


6.6. Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0339)


6.7. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (votazzjoni)

Rapport dwar proposta li titlob lill-Kunsill jiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni [2017/2131(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 2/3 tal-voti mitfugħa għall-votazzjoni finali)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0340)


6.8. Sistemi ta' armi awtonomi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 u B8-0362/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0308/2018

(flok B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 u B8-0362/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, f'isem il-Grupp PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, f'isem il-Grupp S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0341)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0359/2018 iddekadiet.)


6.9. Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (votazzjoni)

Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti [2017/2271(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp GUE/NGL)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (imressqa mill-Kumitat AFET)

Adozzjoni (P8_TA(2018)0342)

Interventi

Knut Fleckenstein ressaq emenda orali għall-emenda 3, li ġiet aċċettata.


6.10. Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (votazzjoni)

Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina [2017/2274(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0343)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin u Dobromir Sośnierz

Rapport Mady Delvaux u Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt u Monica Macovei

Rapport Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt u Monica Macovei

Rapport Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza u Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal riżoluzzjoni konġunta: Sistemi ta' armi awtonomi (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier u Jonathan Arnott

Rapport Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews u Adam Szejnfeld

Rapport Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor u Thomas Mann.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.36.)


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Il-futur tal-pensjonijiet: il-ġlieda kontra l-privatizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistemi ta' sigurtà soċjali universali u pubbliċi (dibattitu topiku)

Il-futur tal-pensjonijiet: il-ġlieda kontra l-privatizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistemi ta' sigurtà soċjali universali u pubbliċi (2018/2843(RSP))

Intervent ta': João Pimenta Lopes biex jintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp GUE/NGL.

Interventi ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) u Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill).

Interventi ta': Heinz K. Becker f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Trebesius f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová u Michael Detjen.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer u Péter Niedermüller.

Interventi ta': Günther Oettinger u Karoline Edtstadler.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2019 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Daniele Viotti (rapporteur), Paul Rübig (rapporteur) u Jean Arthuis (President tal-Kumitat BUDG).

Intervent ta': Hartwig Löger.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Romeo Franz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis u Carlos Coelho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias u Kostas Chrysogonos.

Interventi ta': Věra Jourová u Cornelia Ernst.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.5 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


14. Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari - Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (dibattitu)

Rapport dwar strateġija Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari [2018/2035(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000063/2018) imressqa minn Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI lill-Kunsill: Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (B8-0036/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000064/2018) imressqa minn Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI lill-Kummissjoni: Alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker ippreżenta r-rapport.

Lukas Mandl daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': John Flack (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Marco Affronte f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström u Christophe Hansen.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi u Simona Bonafè.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos u Soledad Cabezón Ruiz.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Karoline Edtstadler.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.10 u punt 10.11 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


15. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Il-Grupp EFDD informa lill-President tal-Parlament li Sophie Montel mhijiex aktar Membru ta' dan il-Grupp b'effett mit-13 ta' Settembru 2018. Hija ngħaqdet mal-Membri mhux affiljati.


16. Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (dibattitu)

Rapport Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR) [2017/2254(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lieve Wierinck (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Matt Carthy (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Bolesław G. Piecha f'isem il-Grupp ECR, Jan Huitema f'isem il-Grupp ALDE, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz u Alojz Peterle.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Interventi ta': Gilles Pargneaux u Nicola Caputo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ricardo Serrão Santos u Notis Marias.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Karin Kadenbach.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.12 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


17. Portal Diġitali Uniku ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida u Bendt Bendtsen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Notis Marias.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Marlene Mizzi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


18. Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (dibattitu)

Rapport dwar Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE [2017/2257(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Damiano Zoffoli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Jakop Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák u Maria Grapini.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Violeta Bulc u István Ujhelyi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


19. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 19/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 21/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-10/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG


20. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 17/2018 et DEC 18/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.

F'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet 1-INF/2018 u 2-INF/2018 - Il-Qorti tal-Ġustizzja.

F'konformità mal-Artikolu 27 (4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 u DEC 18/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 626.050/OJJE).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza